• دفتر مرکزی:
  • زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، نرسیده به میدان الف، پلاک 100
  • 021-262055776-8
  • info@bazarti.com